ผลิตภัณฑ์ออนไลน์

เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

เปรียบเทียบจุดเด่นของแบบประกัน

เลือกได้สูงสุด 3 แบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

×

เปรียบเทียบแบบประกัน

ซื้อประกันออนไลน์ สมัครง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอ
ซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน
และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอ
ซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน
ค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ
และรับความคุ้มครอง