คำนวณลดหย่อนภาษีเบื้องต้น
(หน่วย : บาท)

รายได้รวมต่อปี

รายได้ของคุณไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี

คุณสามารถสร้างความคุ้มครอง และรับผลประโยชน์จากแบบประกันที่คุณเลือก

สิทธิ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไป

{{ tax_break_general }}

สิทธิ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญ

{{ tax_break_retirement }}

รวมสิทธิ์ลดหย่อนของคุณ

{{ summary }}

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนกบข. / กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันออนไลน์
สมัครง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชม.

สะดวกสบาย

สะดวกสบาย

ชำระเบี้ยพร้อมรับ
กรมธรรม์ทาง
ออนไลน์ได้ทันที

ชำระเบี้ยพร้อมรับกรมธรรม์
ทางออนไลน์ได้ทันที

ชำระเบี้ยพร้อมรับกรมธรรม์
ทางออนไลน์ได้ทันที

รวดเร็ว

รวดเร็ว

รับความคุ้มครอง
และออกกรมธรรม์
ภายใน 1-2 วันทำการ

รับความคุ้มครองและออกกรมธรรม์
ภายใน 1-2 วันทำการ

รับความคุ้มครองและออกกรมธรรม์
ภายใน 1-2 วันทำการ

มั่นใจ ปลอดภัย

มั่นใจ ปลอดภัย

ทุกธุรกรรม
ด้วยมาตรฐาน
ISO 27001

ทุกธุรกรรมด้วยมาตรฐาน
ISO 27001

ทุกธุรกรรมด้วยมาตรฐาน
ISO 27001

สบายใจกับบริการ

สบายใจกับบริการ

หลังการขายด้วย
บริการ Call Center
24 ชม.

หลังการขายด้วยบริการ
Call Center 24 ชม.

หลังการขายด้วยบริการ
Call Center 24 ชม.

ไม่พลาดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากเรา

ติดต่อสำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Call Center 02-777-8888

Fax: 02-777-8899, E-mail: web.csc@bangkoklife.com