จากความสุขที่มากกว่า ยิ่งผูกพัน
ยิ่งอยากส่งต่อ ความสุขที่พิเศษมากกว่าเดิม

ยิ่งนาน.. ยิ่งผูกพัน.. ยิ่งใส่ใจ

BLA Happy Life Club ยกระดับความพิเศษ..
ให้พิเศษยิ่งขึ้น
เพื่อแทนคำขอบคุณ พร้อมเติมความสุข
ให้เต็ม ด้วยสิทธิประโยชน์ครบทุกไลฟ์สไตล์
ตามระดับการชำระเบี้ย