บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
BLA Medevac Hotline

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกรายมีสิทธิ์ใช้บริการ โดยได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ (หากมี)

เกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่ ไม่ต้องตกใจให้กรุงเทพประกันชีวิตช่วยดูแล บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วย, ผู้ประสบเหตุ อยู่เคียงข้างจนกว่าจะมีรถพยาบาลเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมครอบคลุมทั่วประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเครือ BDMS ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ให้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต ได้อุ่นใจ ปลอดภัย ภายใต้ความคุ้มครองด้านรถพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลที่ทางลูกค้าได้มีกับทางกรุงเทพประกันชีวิตในทุกแผนประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ติดต่อสายด่วนบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline
  โทร. 02 777 8900 หรือ 1724
 • ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เมนู “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” และกดโทรออก

โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่คุณวางใจ

ขอบเขตการบริการ

 1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
 2. ทีมแพทย์ - พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care
 4. ดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้ายโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 5. บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสม หรือ เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบครบวงจร

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

 • รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน (Motorlance)
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance)
 • เรือการแพทย์ฉุกเฉิน (Hydrolance)
 • เครื่องบินลำเลียง (Aero Medical Transport)
  • เครื่องบินพาณิชย์ (Commercial Flight)
  • เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings)
  • เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ BLA MEDEVAC HOTLINE

ที่ รายชื่อโรงพยาบาล และบริษัทที่ดำเนินการ ที่อยู่
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
1 โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3 โรงพยาบาลวัฒโนสถ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
5 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาที่ 1)
7 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด เลขที่ 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (สาขาที่ 1)
9 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด เลขที่ 59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
10 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนิพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
12 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี บริษัท วัฒนเวช จำกัด เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
13 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด เลขที่ 376 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
14 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด เลขที่ 369 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
16 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด เลขที่ 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
17 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด เลขที่ 888 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
18 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เลขที่ 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
19 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
20 โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เลขที่ 5/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (สาขาที่ 1)
21 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
22 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
23 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด เลขที่ 179,179/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด เลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
26 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 133 สุขุมวิท 49(กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
28 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด เลขที่ 8 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
29 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
30 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
31 โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล BNH
32 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
33 โรงพยาบาลพญาไท 1 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน-พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
34 โรงพยาบาลพญาไท 2 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
35 โรงพยาบาลพญาไท 3 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
36 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
37 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/505 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
38 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
39 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
40 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
41 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (สาขาที่ 1)
42 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สาขาที่ 2)
43 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด เลขที่ 288 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทร-เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน
44 โรงพยาบาลดีบุก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เลขที่ 89/8,89/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สาขาที่ 2)
45 โรงพยาบาลศรีระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำกัด เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
46 โรงพยาบาลจอมเทียน 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

เงื่อนไขการใช้บริการ

การได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

สำหรับลูกค้ารายสามัญ

ค่าบริการรถพยาบาล ให้รวมถึงค่ารถพยาบาลฉุกเฉินและเรือพยาบาลฉุกเฉินตามความจำเป็นทางการแพทย์ การคุ้มครองค่าใช้จ่ายจะไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สภ. ,สภ2 ,สุขภาพ(พิเศษ) , สุขภาพ(พิเศษ50), สุขภาพ 2011, รักษ์สุขภาพ, ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์, บีแอลเอ เฮลธ์พลัส, สุขภาพผู้ป่วยในเหมาจ่าย จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลที่ไปหรือมา เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง อาหารต่อหนึ่งวันสำหรับการเข้าพักรักษา โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ จะคุ้มครองค่าธรรมเนียมรถพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีประกันผู้ป่วยนอก (OPD), อบ3 และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละแผนความคุ้มครอง

สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

 • ลูกค้าประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันกลุ่ม

หมายเหตุ
การคุ้มครองค่าใช้จ่าย จะเป็นไปตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567


กลับบ้านไว ไม่ต้องรอเคลม
Fast-Track Discharge

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล จังหวัด
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางปะกอก2 รังสิต ปทุมธานี
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ชลบุรี
โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี ปทุมธานี
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมิตรประชา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า สมุทรปราการ
โรงพยาบาลรักษ์สกล สกลนคร
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลวิชัยเวชสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี

ขอบเขตการบริการ

 • บริการ Fast-Track Discharge ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 • การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาลในการพิจารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

บริการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัด
Pre Authorization

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ


โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ

  โทร 1719

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Haemorrhoidectomy (Open)
   การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก แพคเกจการันตีราคา
  2. Laparoscopic Groin Hernia Surgery and Mesh graft (one side)
   การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อน ขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง แพคเกจการันตีราคา
  3. Laparoscopic Groin Hernia Surgery and Mesh graft (both side)
   การส่องกล้องผ่าตัดไส้เล่ือน ขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 2 ข้าง แพคเกจการันตีราคา
  4. Laser Hemorrhoidectomy
   การรักษาริดสีดวงทวารด้วยเลเซอร์
  5. Laparoscopic Cholecystectomy
   การส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
  6. TAH and BSO /Cystectomy
   การผ่าตัดมดลูก, รังไข่ และเลาะถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง
  7. LAVH/LAVH & BSO
   การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง
  8. Microscopic Lumbar Decompression Laminectomy/Laminotomy without Fusion 1 or 2 levels
   การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังทางด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (1 หรือ 2 ระดับ)
  9. Arthroscopic Knee with complicated Meniscal repair or ACL/PCL Reconstruction 1 side
   การผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง และเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าที่มีความซับซ้อน
  10. (Endo) Gastroscopy
   การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น)
  11. (Endo) Colonoscopy
   การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำไส้ใหญ่)
  12. (Endo) Gastroscopy and Colonoscopy
   การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
  13. Phaco Monofocal Len 1 eye LA
   การผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง ด้วยเลนส์ชัดระยะเดียว
  ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิ
  • วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

  โทร 038-259-999

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Gastroscope (การส่องกล้องกระเพาะอาหาร)
  2. Colonoscope & PolypBiopsy (การส่องกล้องตรวจลําไส้ ใหญ่และทวารหนักและตัดติ่งเนื้อ)
  3. Gastroscope with Colonoscope (การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง)
  ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิ
  • วันนี้ – 30 ก.ย. 2567
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

  โทร 042-188-999

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Gastroscope
   การส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  2. Gastroscope & Colonoscope
   การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
  3. Colonoscope
   การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  4. Hemorrhoidectomy5.Herniorrhaphy (1 side )
   การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  5. Herniorrhaphy (1 side )
   การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนขาหนีบ (1 ข้าง)
  6. Laparoscopic Cystectomy or Salpingectomy with Adhesiolysis
   การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเลาะถุงน้ำรังไข่หรือตัดปีกมดลูก
  7. Advanced Laparoscopic Cholecystectomy
   การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง
  8. TAH with BSO ,Myomectomy
   การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง
  9. TLH or Lap Myomectomy or Severe endometriosis
   การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดมดลูกหรือเนื้องอกมดลูก
  10. Laparoscopic Hernioplasty with Mesh graft (1 Side)
   การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนขาหนีบด้วยผนังหน้าท้องเทียมผ่านกล้อง (1ข้าง)
  11. Fistulotomy (Open and Drainage. 1 Side)
   การผ่าตัดโรคฝีคัณฑสูตร (เปิดแผลระบายหนอง 1 ข้าง)
  ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิ
  • วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567
 • โรงพยาบาลบางปะกอก1

  โทร 1745

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Endoscopic discectomy
   การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
  2. Hemorrhoidectomy
   การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  3. Laparoscopic Cholecystectomy
   การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดีผ่านกล้อง
  4. Total Abdominal Hysterectomy
   การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง
  5. Total Knee Replacement
   การผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิ
  • วันนี้ – 31 ธ.ค. 2567
 • โรงพยาบาลบางปะกอก3

  โทร 1745

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Herniorhaphy 1side
   การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 1 ข้าง โดยระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
  2. Herniorhaphy 1side (SB)
   การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 1 ข้าง โดยการบล็อกหลัง
  3. Hemorrhoidectomy
   การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  4. Hemorrhoidectomy (SB)
   การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก โดยการบล็อกหลัง
  5. Fistulotomy
   การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร
  6. Fistulotomy (SB)
   การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร โดยการบล็อกหลัง
  ระยะเวลาการใช้สิทธ์ิ
  • วันนี้ – 31 ธ.ค. 2567


ขอบเขตการบริการ

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีแผนรักษาด้วยการทำหัตถการตามที่รพ.กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แจ้งความประสงค์ผ่านรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนทำหัตถการ 5 วันทำการ

บริการพบแพทย์ออนไลน์
Telemed Plus

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกรายมีสิทธิ์ใช้บริการ โดยติดต่อผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดไว้ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ (หากมี)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ มอบบริการเทเลเมด พลัส (Telemed Plus) สำหรับผู้เอาประกันของบริษัท เพื่อใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือในการรับคำแนะนำ ข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลการรักษา หรือ การรับยาต่อเนื่อง ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

ไม่จำเป็นต้องมีประวัติการรักษา
ครอบคลุมทุกโรคทุกอาการ(ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)


โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ(ศูนย์วิจัย)

  เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.
  กรณียาด่วนที่ต้องการรับยาในวันเดียวกัน ชำระเงินก่อน 16.00 น. ค่าจัดส่งเริ่มต้น 200 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 30 กิโลเมตร )
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

  8.00 - 16.00 น.
  ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์เหมาจ่าย 110 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

  8.00 - 16.00 น.
  039 612 000 ต่อ 3152
  ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีในระยะทางไป กลับ 30 กิโลเมตร, ค่าบริการTelemedicine หรือค่าบริการโรงพยาบาล 100 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

  8.00 - 17.00 น.
  ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

  8.30 - 15.30 น.
  076 254 425 ต่อ 2445-6
  ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาทต่อครั้ง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

  9.00 - 18.00 น.
  ส่งฟรีตามระยะทาง 30 กิโลเมตรจาก รพ.กรุงเทพระยอง / หากเกินระยะทางมีค่าจัดส่ง 200 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

  8.30 - 15.30 น.
  076 361 888 ต่อ 1209
  ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาทต่อครั้ง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

  9.00 - 12.00 น. จันทร์ - ศุกร์
  077 956 789 ต่อ 2654
  ค่าบริการส่งยา เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่จ่ายจริง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

  9.00 - 16.00 น.
  บริการส่งยาฟรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

  8.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์, อาทิตย์)
  02 804 8959 ต่อ 5007, 1414
  ค่าบริการส่งยา เหมาจ่าย 200 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

  8.00 – 18.00 น.
  1218 กด 2 ต่อ 8632
  1. ค่าบริการส่งยา 200 บาท ไม่เกิน 30 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 100 บาท ทุก 10 กม.
  2. ทางไปรษณีย์ 200 บาททั่วประเทศ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

  ตามตารางแพทย์ออกตรวจ
  02 625 9000 กด 0
  BCH Connect
  BCH Connect
  ค่าบริการส่งยา
  1. ไปรษณีย์เหมาจ่าย 200 บาท
  2. ส่งด้วยบริษัทขนส่ง คิดจากระยะทางจริง
 • โรงพยาบาลจอมเทียน

  9.00 – 16.00 น.
  1. ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีเฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี (รอ2-3วัน)
  2. หากต้องการด่วนส่งผ่าน Grab เรียกเก็บตามระยะทาง
 • โรงพยาบาลดีบุก

  8.30 – 15.30 น.
  076 298 298 ต่อ 8403
  ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาท ต่อครั้ง
 • โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง

  9.00 - 15.00 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. ภายในจังหวัด ค่าบริการ 50 บาท
  2. ต่างจังหวัด 100 บาท
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  8.00 - 16.00 น.
  02 348 7000 ต่อ 2244
  ค่าบริการส่งยา
  1. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าบริการ 150 บาท/ครั้ง
  2. จัดส่งทางขนส่ง SCG (กรณียาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น) ค่าบริการ 400 บาท/ครั้ง
  3. จัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ คิดค่าบริการตามระยะทาง
 • โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง

  8.00 - 16.00 น.
  098 270 0028 ต่อ 151
  เริ่มต้นที่ 100 - 200 บาท
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

  8.00 - 16.00 น.
  083 948 9042, 02 518 1818 ต่อแผนกอายุรกรรม
  ค่าส่งยา
  1. Lineman /Grab ลูกค้าชำระเงินปลายทางตามจริง
  2. ไปรษณีย์ รพ.เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง (แต่ไม่เกิน 150 บาท/ครั้ง) ทั่วประเทศ
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

  9.00 - 16.30 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. ส่งฟรี ในเขตนครอุดรฯ
  2. นอกเขตนครอุดรฯ ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1

  8.00 - 17.00 น.
  ค่าส่งยา 20 กิโลเมตรแรกฟรี หลังจากนั้น 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 3

  8.00 - 17.00 น.
  02 109 3111 ต่อ 1220
  ค่าส่งยา ตามจริง
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  8.00 - 17.00 น.
  BPK Connect
  BPK Connect BPK Connect
  ส่งยาฟรี 20 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ

  8.00 - 18.00 น.
  02 109 3222 ต่อ 10115 , 10116
  ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  7.00 - 22.00 น.
  1. ไปรษณีย์ 210 บาท
  2. Messenger 350 บาท
  3. รถควบคุมอุณหภูมิสำหรับยาพิเศษ 530 บาท
 • โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

  8.00 - 20.00 น.
  1. ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 100 บาท
  2. ไปรษณีย์ EMS 200 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

  10.00 - 16.00 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. ส่งด่วน เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล Lalamove ค่าบริการ ตามจริง
  2. ไม่เร่งด่วน ส่งขน ส่งSCG Express คิดค่าขนส่งตามจริง
 • โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

  ตลอด 24 ชั่วโมง
  ค่าบริการส่งยา ในพื้นที่ ส่งฟรี
 • โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

  8.00 - 17.30 น.
  02 577 8111 ต่อ Telemed
  ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
 • โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

  8.00 - 19.00 น. ทุกวัน
  02 363 2000 ต่อ Telemed
  HealthUP
  ค่าบริการส่งยา เหมาจ่าย 100 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

  8.00 - 17.30 น.
  02 514 4141 ต่อ Telemed
  ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
 • โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

  8.00 - 17.30 น.
  02 818 9000 ต่อ Telemed
  ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
 • โรงพยาบาลพญาไท 2

  จันทร์, อังคาร, ศุกร์ 8.00 - 12.00 น.
  พุธ, พฤหัส 8.00 - 16.00 น.
  ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์คิดตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • โรงพยาบาลพญาไท 3

  8.00 - 17.00 น.
  02-467-1111 ต่อ 3217
  @Phyathai3family ที่เมนู Clinic Connect
  ค่าส่งยาราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

  8.00 - 17.00 น.
  038 317 333 ต่อ 2102 , 2103
  ค่าส่งยา
  1. ส่งไปรษณีย์ 50 บาท (เหมาจ่าย)
  2. ราคาส่งด่วน Grab/Lineman ขึ้นกับระยะทาง
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า

  8.00 - 19.00 น. ทุกวัน
  ค่าส่งยา 180 บาท ในเขตกรุงเทพ(นอกเขตกรุงเทพคิดตามจริง)
  EMS คิดตามจริง สำหรับ ตจว
 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี

  8.00 - 20.00 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. ส่งด่วน โดยGrab/ Lalamove ค่าบริการ ตามจริง
  2. ไม่เร่งด่วน ส่งฟรี (ส่งวันรุ่งขึ้น ในเวลาทำการ)
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

  10.00 - 16.00 น. ของทุกวัน
  ค่าส่งยา 50 บาท ทางไปรษณีย์ไทย
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

  8.00 - 16.00 น.
  0638121305
  ค่าส่งยา เฉพาะในเขตอำเภอเมือง เหมาจ่าย 200 บาท
 • โรงพยาบาลวิมุต

  8.00 - 16.00 น.
  ค่าส่งยา
  Grab และไปรษณีย์ (EMS) คิดค่าบริการตามจริง
 • โรงพยาบาลเวชธานี

  8.00 - 16.00 น.
  ค่าส่งยา คิดตามระยะทาง (ไม่รวมยาควบคุมอุณหภูมิ)
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์

  เปิดบริการ 24 ชั่วโมง กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมง
  เวลา 8.00 - 17.00 น. ติดต่อแผนกแม่และเด็ก ที่เบอร์ 056 008 890
  หลัง 17.01 - 07.59 น. ติดต่อแผนก Call center โทร 1254 กด 1
  ค่าจัดส่งยา 50 บาท/ครั้ง จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง วันจันทร์-วันศุกร์ จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย วันเสาร์-วันอาทิตย์ /วันหยุดราชการจัดส่งโดยบริษัท Flash Express
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

  8.00 - 17.00 น.
  ค่าบริการส่งยาเหมาจ่าย 100 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

  วันอาทิตย์ - วันศุกร์ 10.00 - 14.00 น.
  ค่าบริการส่งยา คิดตามระยะทาง
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

  8.00 - 20.00 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. เหมาจ่ายในกรุงเทพ 150 บาท
  2. ต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง (ไปรษณีย์)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

  บริการ 24 ชั่วโมง
  Samitivej Plus
  1. จัดส่งในกทม. และสมุทรปราการ โดย Grab ค่าบริการ 100 บาท
  2. จัดส่งวันถัดไป ค่าบริการตามระยะทาง โดยไปรษณีย์ / SCG Express ฟรีทั่วประเทศ
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

  8.00 - 20.00 น.
  033 030 100 กด 0 ต่อ 4114, 4101-2
  กรณีไม่เร่งด่วนทางไปรษณีย์ เหมาจ่าย 100 บาท มีบริการ SERVICE MED BIKE คิดตามระยะทาง
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

  บริการ 24 ชั่วโมง
  Samitivej Plus
  1. จัดส่งในกทม. และสมุทรปราการ โดย Grab ค่าบริการ 100 บาท
  2. จัดส่งวันถัดไป ค่าบริการตามระยะทาง โดยไปรษณีย์ / SCG Express ฟรีทั่วประเทศ
 • โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา

  9.00 - 16.30 น.
  ค่าบริการส่งยา
  1. ส่งฟรี ในเขต จ.หนองคาย
  2. นอกเขต จ.หนองคาย ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
 • โรงพยาบาลหัวเฉียว

  8.00 - 16.00 น.
  02 223 1351 ต่อ 3167
  ค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ เหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง

เวลาบริการ
ช่องทางการรับบริการ
หมายเหตุ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

 1. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการประกันสุขภาพแบบรายสามัญ และการประกันชีวิตแบบรายกลุ่ม
  1. ผู้เอาประกันรายสามัญ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ผู้เอาประกันผู้ถือสัญญาโอพีดี สบายใจ , สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ , เฮลธ์เฟิสต์ , มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์
  2. ผู้เอาประกันรายกลุ่ม ผู้เอาประกันผู้ถือกรมธรรม์ทุกแบบที่มี OPD ตามวงเงินที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบโรงพยาบาล ด้วยการแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน / E-card @ Application BLA Happy Life ก่อนเข้ารับบริการ


ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

สิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่าแพทย์
 2. ค่าการพยาบาล
 3. ค่ายา
 4. ค่าเวชภัณฑ์

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่ารถส่งยา หรือ เวชภัณฑ์
 2. ค่ารถส่งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปให้การรักษานอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ

ในแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการ และ การคิดค่ารักษาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ค่าบริการจะถูกกว่าค่าบริการที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ในบางรายการ ซึ่งสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ ก่อนการรับบริการได้

การใช้บริการและการเคลม

การใช้บริการ Telemed Plus โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

 • ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • โรงพยาบาลจะทำการเช็คสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการโครงการฯ และดำเนินการด้านเอกสารวางบิลมายังบริษัท
 • หากมีส่วนเกินสิทธ์ความคุ้มครอง ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล
 • เงื่อนไขค่ารักษาพยาบาลและการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

ข้อจำกัด Telemed Plus

 • เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ได้กับโรคที่มีความเร่งด่วน เช่นอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • ผู้ให้บริการบางราย อาจมีการคิดค่าบริการส่งยาหรือค่ารถจากโรงพยาบาลที่นำส่งยา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์