บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BLA MEDEVAC HOTLINE 02 777 8900
อุ่นใจยามฉุกเฉิน บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วย , ผู้ประสบเหตุ และอยู่เคียงข้างจนกว่าจะมีรถพยาบาลเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมครอบคลุมทั่วประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเครือ BDMS ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ให้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต ได้อุ่นใจ ปลอดภัย ภายใต้ความคุ้มครองด้านรถพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลที่ทางลูกค้าได้มีกับทางกรุงเทพประกันชีวิตในทุกแผนประกันสุขภาพ


การใช้บริการ : ลูกค้าทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • ติดต่อสายด่วนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน BLA MEDEVAC HOTLINE โทร. 02 777 8900 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เมนู “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” และกดโทรออก

ขอบเขตการบริการ

 1. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
 2. ทีมแพทย์ - พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care
 4. ดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้ายโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 5. บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสม หรือ เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบครบวงจร

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

 • รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน (Motorlance)
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance)
 • เรือการแพทย์ฉุกเฉิน (Hydrolance)
 • เครื่องบินลำเลียง (Aero Medical Transport)
  • เครื่องบินพาณิชย์ (Commercial Flight)
  • เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings)
  • เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings)

เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

สำหรับลูกค้ารายสามัญ

ค่าบริการรถพยาบาล ให้รวมถึงค่ารถพยาบาลฉุกเฉินและเรือพยาบาลฉุกเฉินตามความจำเป็นทางการแพทย์ การคุ้มครองค่าใช้จ่ายจะไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สภ. ,สภ2 ,สุขภาพ(พิเศษ) , สุขภาพ(พิเศษ50), สุขภาพ 2011, รักษ์สุขภาพ, ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์, บีแอลเอ เฮลธ์พลัส, สุขภาพผู้ป่วยในเหมาจ่าย จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลที่ไปหรือมา เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง อาหารต่อหนึ่งวันสำหรับการเข้าพักรักษา โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ จะคุ้มครองค่าธรรมเนียมรถพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน
 • ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ที่มีประกันผู้ป่วยนอก (OPD), อบ3 และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละแผนความคุ้มครอง

สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

 • ลูกค้าประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล จะคุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันกลุ่ม

หมายเหตุ
การคุ้มครองค่าใช้จ่าย จะเป็นไปตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล

สิทธิพิเศษ

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ใช้บริการ BLA Medevac Hotline และเข้ารับการรักษาตัวต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS รับส่วนลดค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุด 50%

 • เฉพาะค่าห้องผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าอาหาร, พยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาล)
 • หักส่วนลดบริการ Fax claim (1) ก่อน หลังจากนั้นจึงให้ส่วนลดเพิ่มในส่วนเกินค่าห้องผู้ป่วยใน (2) รวมส่วนลด (1)+(2) เท่ากับ 50%
 • กรณีความคุ้มครองในหมวดค่าห้องสูงกว่าค่าห้องของโรงพยาบาล และไม่มีส่วนเกิน จะได้รับส่วนลด fax claim ตามปกติ
 • กรณีลูกค้าชำระเองทั้งหมด รับส่วนลดค่าห้องผู้ป่วยใน 50% (ไม่รวมค่าอาหาร, พยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาล)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ BLA MEDEVAC HOTLINE

ที่ รายชื่อโรงพยาบาล และบริษัทที่ดำเนินการ ที่อยู่
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
1 โรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2 โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3 โรงพยาบาลวัฒโนสถ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
5 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด-ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาที่ 1)
7 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด เลขที่ 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (สาขาที่ 1)
9 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด เลขที่ 59/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
10 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนิพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
12 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี บริษัท วัฒนเวช จำกัด เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
13 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด เลขที่ 376 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
14 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด เลขที่ 369 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
16 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด เลขที่ 111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
17 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด เลขที่ 888 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
18 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เลขที่ 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
19 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
20 โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เลขที่ 5/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (สาขาที่ 1)
21 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
22 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
23 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด เลขที่ 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด เลขที่ 179,179/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด เลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
26 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 133 สุขุมวิท 49(กลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
27 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 488 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
28 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด เลขที่ 8 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
29 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด เลขที่ 888/88 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
30 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี บริษัท ธนบุรีเมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
31 โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 624 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล BNH
32 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช บริษัท บี เอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
33 โรงพยาบาลพญาไท 1 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน-พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
34 โรงพยาบาลพญาไท 2 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
35 โรงพยาบาลพญาไท 3 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
36 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
37 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/505 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล
38 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
39 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
40 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
41 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (สาขาที่ 1)
42 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด เลขที่ 2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สาขาที่ 2)
43 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด เลขที่ 288 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทร-เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน
44 โรงพยาบาลดีบุก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด เลขที่ 89/8,89/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (สาขาที่ 2)
45 โรงพยาบาลศรีระยอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำกัด เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
46 โรงพยาบาลจอมเทียน 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

ระยะเวลาการใช้บริการ

1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2565


 BLA Health Partner

การให้บริการของ BLA Health Partner ได้แก่

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเบื้องต้น ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นหลังออกจากโรงพยาบาล
 • ข้อมูลสิทธิพิเศษด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่สัญญา

เลือกกรมธรรม์ของคุณเพื่อใช้บริการ

กรมธรรม์สามัญ

แจ้งนัดหมาย เพื่อปรึกษาแพทย์
สำหรับลูกค้า VIP Checkup

" หมดกังวลเรื่องพบหมอยุคโควิด-19 สำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการรับคำแนะนำข้อมูลสุขภาพ ติดต่อแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลชั้นนำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์แบบไม่ต้องสำรองจ่าย "

สอบถามเพิ่มเติม 02 777 8888

บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ มอบบริการเทเลเมด พลัส (Telemed Plus) สำหรับผู้เอาประกันของบริษัท เพื่อใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ในการรับคำแนะนำ ข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลการรักษา หรือ การรับยาต่อเนื่อง ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล


การใช้บริการ : ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ โดยติดต่อผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดไว้

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ Telemed Plus

โรงพยาบาล ช่องทางการรับบริการ เวลาบริการ หมายเหตุ
เบอร์ติดต่อ Line / Facebook Application
กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) 02 310 3636 - 8.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท ในเขตกรุงเทพฯ
กรุงเทพจันทบุรี 039 319 888 - - 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์เหมาจ่าย 110 บาท
กรุงเทพตราด 039 612 000
ต่อ 2601

- 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
กรุงเทพพัทยา 086 688 0516 - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี
กรุงเทพภูเก็ต 076 254 423 กด 0
- 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยา เหมาจ่ายเฉพาะในพื้นที่ จ.ภูเก็ต 200 บาท
กรุงเทพระยอง 063 213 6244
คุณนุชจเรียน เรืองสังข์ แผนกกลยุทธ์และสารสนเทศ

- 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรีในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
กรุงเทพสิริโรจน์ 076 361 888
หน่วยงานอายุรกรรม
- - 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยาเหมาจ่าย 150 บาทเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
กรุงเทพสุราษฎร์ 077 956 789
ต่อ 2654

- 9.00 - 12.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
ค่าบริการส่งยา เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่จ่ายจริง
กรุงเทพหาดใหญ่ 074 272 800 myHealthFirst
myHealthFirst
8.00 - 17.00 น. บริการส่งยาฟรี
เกษมราษฎร์บางแค 02 804 8959
ต่อ 1414
- 8.00 – 17.00 น.
จันทร์ – ศุกร์
ส่งยาคิดค่าใช้จ่าย 200 บาท
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 1218 กด 2
ต่อ 8632
- 8.00 – 18.00 น.
 1. ค่าบริการส่งยา 200 บาท ไม่เกิน 30 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 100 บาท ทุก 10 กม.
 2. ทางไปรษณีย์ 200 บาท ทั่วประเทศ
จอมเทียน 038 125 919
081 863 4175
084 030 2798
- 8.00 – 16.00 น. ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีเฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี
ทีอาร์พีเอช 082 896 9962,
075 218 988
- TRPH
8.00 - 20.00 น. ค่าบริการส่งยา คิดตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 40 บาท
เทพธารินทร์ 02 348 7000 - 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยา
 1. จัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าบริการ 150 บาท/ครั้ง
 2. จัดส่งทางขนส่ง SCG (กรณียาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น) ค่าบริการ 400 บาท/ครั้ง
ธนบุรี อู่ทอง 035 551 673
ต่อ 151
- 8.00 - 16.30 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ส่งโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 2. ต่างจังหวัดจัดส่งโดยขนส่งเอกชน เหมาจ่าย 80 บาท
นครินทร์ 075 312 800 ถึง 4
ต่อ 2117
075 450 450 ถึง 2
ต่อ 2117
- 9.00 - 15.00 น. ค่าบริการส่งยา
เหมาจ่ายทางไปรษณีย์ (EMS ) 50 บาท
งดใช้บริการเพื่อปรับปรุงระบบ
นวมินทร์ 9 083 948 9042,
02 518 1818
ต่อแผนกอายุรกรรม

- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา
 1. Lineman /Grab ลูกค้าชำระเงินปลายทางตามจริง
 2. ไปรษณีย์ รพ.เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง (แต่ไม่เกิน 150 บาท/ครั้ง) ทั่วประเทศ
บางปะกอก 1 02 109 1111
ต่อ 1141
BPK Connect
BPK Connect
BPK Connect
8.00 - 18.00 น. ค่าบริการส่งยา 20 กิโลเมตรแรกฟรี หลังจากนั้นคิด 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
บางปะกอก 3 02 109 3111
ต่อ อายุรกรรม
ชั้น 5 แผนก OPD 5
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 02 109 9111www.bangpakokhospital.com
BPK Connect
BPK Connect
BPK Connect
8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี 20 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
บางปะกอก สมุทรปราการ 02 109 3222
ต่อ 10115 , 10105
- - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 06 2489 9594 - 8.00 - 20.00 น.
 1. ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 100 บาท
 2. ไปรษณีย์ EMS 200 บาท
บีเอ็นเอช 02 022 0700 จันทร์-ศุกร์ 24 ชั่วโมง และตามตารางแพทย์เฉพาะทางที่ผู้ป่วยต้องการนัด
 1. ทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ 100 บาท
 2. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดตามเขตพื้นที่ 100-500 บาท
บำรุงราษฎร์ 02 011 4833 - 8.00 - 22.00 น.
 1. ส่งด่วนในกทม.เหมาจ่าย 200 บาท
 2. ทางไปรษณีย์ EMS ส่งฟรี
เปาโลเกษตร 02 150 0900
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลโชคชัย4 02 514 4141
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลพระประแดง 02 818 9000
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลพหลโยธิน 02 271 7000
ต่อ Telemed
- - 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยา ในพื้นที่ กรุงเทพ ส่งฟรี
ปริมณฑล คิดค่าบริการเหมาจ่าย 200-300 บาท
เปาโลรังสิต 02 577 8111
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลสมุทรปราการ 02 363 2000
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
พญาไท 2 1772 - - จันทร์, อังคาร, ศุกร์
8.00 - 12.00 น.
พุธ, พฤหัส
8.00 - 16.00 น.
ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์คิดตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ใช้บริการเฉพาะสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม ส่วนสัญญารายเดี่ยวกำลังดำเนินการ
พญาไท 3 02 109 3111
ต่ออายุรกรรม ชั้น 5 แผนก OPD 5
- - 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยาฟรี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พญาไทศรีราชา 038 317 333 ต่อ 2103
แผนกต้อนรับลงทะเบียน
- 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยา 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระยะทาง
พระรามเก้า 1270 - 8.00 - 20.00 น. ค่าส่งยา
 1. เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เหมาจ่าย 180 บาท/ครั้ง
 2. นอกเขตกรุงเทพฯ คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 063 858 8961
- 9.00 - 16.30 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ส่งฟรี ในเขตนครอุดรฯ
 2. นอกเขตนครอุดรฯ ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
มหาชัย 034 118 888 - 8.00 - 19.00 น. ค่าส่งยา
 1. ในจังหวัดสมุทรสาคร 100 บาท
 2. จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม 200 บาท
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา rpchospital 033-050600
061-7760505
- - 11.00 - 20.00 ค่าส่งยา
ไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 50 บาท
รวมแพทย์หนองคาย 042 421 412 - 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา เฉพาะในเขตอำเภอเมือง เหมาจ่าย 200 บาท
วิมุต วิมุต 02 079 0000

- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา
Grab และไปรษณีย์ (EMS) คิดค่าบริการตามจริง
เวชธานี 02 734 0000
ต่อ 3605

- 9.00 - 16.00 น. ส่งยาคิดเหมาจ่าย 250 บาท ทั่วประเทศ (ไม่รวมยาควบคุมอุณหภูมิ)
ศรีสวรรค์ 1254 กด 2 - 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยา ทุกช่องทาง เหมาจ่าย 100 บาท ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
สมิติเวช ชลบุรี 033 038 988
- 8.00 - 20.00 น. ไม่มีค่าบริการ Telemed Plus
ค่าส่งยา - เหมาจ่าย 100 บาททุกพื้นที่
สมิติเวช ไชน่าทาวน์ 02 118 7922
- วันอาทิตย์ - วันศุกร์
10.00 - 14.00 น.
ค่าบริการส่งยา คิดตามระยะทาง
สมิติเวช ธนบุรี 066 097 3259
- 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยา
 1. เหมาจ่ายในกรุงเทพและปริมณฑล 500 บาท
 2. ต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง(ไปรษณีย์)
สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02 022 2222
ต่อ แผนก virtual

Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 64
สมิติเวช ศรีราชา 038 320 300,
033 030 100 ต่อ 4101-2,
095 207 8523
แผนกอายุรกรรม

- 8.00 - 16.00 น.
 1. กรณีไม่เร่งด่วน ส่งยาทางไปรษณีย์ในประเทศ คิดค่าบริการเหมาจ่าย 100 บาท
 2. กรณีเร่งด่วน ส่งยาโดยใช้บริการ Service Med Bike ค่าบริการตามจริง
สมิติเวช สุขุมวิท 02 022 2222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง ส่งยาฟรีทั่วประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 64
หนองคาย-วัฒนา 063 858 8961
- 9.00 - 16.30 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ส่งฟรี ในเขต จ.หนองคาย
 2. นอกเขต จ.หนองคาย ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
หัวเฉียว 02 223 1351 ต่อ 3167 - - 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ เหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

 1. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการประกันสุขภาพแบบรายสามัญ และการประกันชีวิตแบบรายกลุ่ม
  1. ผู้เอาประกันรายสามัญ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ผู้เอาประกันผู้ถือสัญญาโอพีดี สบายใจ , สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ , เฮลธ์เฟิสต์ , มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์
  2. ผู้เอาประกันรายกลุ่ม ผู้เอาประกันผู้ถือกรมธรรม์ทุกแบบที่มี OPD ตามวงเงินที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบโรงพยาบาล ด้วยการแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน / E-card @ Application BLA Happy Life ก่อนเข้ารับบริการ


ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

สิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่าแพทย์
 2. ค่าการพยาบาล
 3. ค่ายา
 4. ค่าเวชภัณฑ์

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่ารถส่งยา หรือ เวชภัณฑ์
 2. ค่ารถส่งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปให้การรักษานอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ

ในแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการ และ การคิดค่ารักษาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ค่าบริการจะถูกกว่าค่าบริการที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ในบางรายการ ซึ่งสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ ก่อนการรับบริการได้

การใช้บริการและการเคลม

การใช้บริการ Telemed Plus โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

 • ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • โรงพยาบาลจะทำการเช็คสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการโครงการฯ และดำเนินการด้านเอกสารวางบิลมายังบริษัท
 • หากมีส่วนเกินสิทธ์ความคุ้มครอง ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล
 • เงื่อนไขค่ารักษาพยาบาลและการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

ข้อจำกัด Telemed Plus

 • เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ได้กับโรคที่มีความเร่งด่วน เช่นอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • ผู้ให้บริการบางราย อาจมีการคิดค่าบริการส่งยาหรือค่ารถจากโรงพยาบาลที่นำส่งยา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ (ตามที่เลือก)

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย, ทั่วโลก, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
 • เพรสทีจ เฮลธ์ พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย, ทั่วโลก, ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

 • สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ (Inforce / InforceAPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ขอบเขตการบริการ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น บริษัทสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ยกเว้น ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ

 • การให้ข้อมูลและประสานงานการให้บริการโดย Aspire Lifestyles Services [Thailand] Ltd. กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • การบริการข้างต้นนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และมีผลคุ้มครองภายใน 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม หรือรายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

รับบริการความเห็นที่ 2 ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษาโรคกระดูกและข้อ 
									กระดูกสันหลัง และโรคข้อรูมาติซึ่ม

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต สถานะมีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบบริการความเห็นที่สองของแพทย์ ฟรี 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษากระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม โดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษา

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการความเห็นที่สองของแพทย์ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ความคุ้มครองค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง โรคข้อและรูมาติซึ่ม (ฟรี 1 ครั้ง) ระยะเวลาการบริการ 15-20 นาที

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งข้อมูลมาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์และพิจารณา
  1. ข้อมูลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอื่น มาให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
  2. บัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน
 2. หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้รับบริการปรึกษาแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมง
 3. ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ หากมีการสั่งจ่ายยา และการจัดส่งยา ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • ภายใน 31 ธันวาคม 2565
เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20% เมื่อรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษามะเร็งสูงสุด 20%

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

ขอบเขตการบริการ

 1. บริการให้คำปรึกษาโดยทีม Horizon Navigator ของบำรุงราษฎร์ เพื่อทราบแผนการรักษาเบื้องต้น
 2. มอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  1. ส่วนลดค่าห้อง 20 – 30% สำหรับส่วนที่ชำระเอง (เงินสด หรือบัตรเครดิต)
  2. ส่วนลด 10 – 15% ค่ายา (ยกเว้นยามะเร็งและยาสั่งซื้อพิเศษ) ค่าเวชภัณฑ์ หมวด 1, ค่าตรวจพื้นฐาน
   ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจพื้นฐานเอ็กซเรย์
  3. รับสิทธิ์เข้าโครงการ cost containment การรักษามะเร็ง การผ่าตัด
 3. บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
  1. บริการรถรับส่ง เพื่อการตรวจวินิจฉัย 2 ครั้งต่อปี
  2. บริการรถรับส่ง เพื่อการผ่าตัด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3. บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
 4. บริการห้องรับรองนภาเล้าจ์น
  1. บัตร Titanium รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร ไม่จากัดครั้ง พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot
  2. บัตร Platinum รับบริการได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัตร รับสิทธิ 4ครั้งต่อปี พร้อมรับสิทธิ์ High Tea : Bumrungrad x JW Marriot

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บริการเพิ่มมูลค่าวงเงินการรักษาโรคมะเร็ง สำหรับผู้เอาประกันภัยกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ถือกรมธรรม์บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านช่องทาง Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM
 • ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน ต่อโรงพยาบาล เพื่อรับสิทธิ์ใช้บริการ
 • ผู้เอาประกันภัยดำเนินการมัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (VIP Card Titanium) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 20%
  • สำหรับผู้เอาประกันภัยมัดจำค่าบริการทางการแพทย์ 500,000 – 999,999 บาท (VIP Card Platinum) รับบัตรเงินสด เพิ่ม 10%

มัดจำค่าบริการทางการแพทย์กับบำรุงราษฎร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. มัดจำค่าบริการทางการแพทย์โดยใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือแคชเชียร์เช็ค กับบำรุงราษฎร์มูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป เพื่อรับสิทธิ์มูลค่าเพิ่ม 10-20% ของเงินมัดจำ
 2. เมื่อผู้ป่วยวางเงินมัดจำแล้ว สามารถระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้วงเงินดังกล่าวร่วมกัน (“ผู้มีสิทธิ์ร่วม”) ได้สูงสุด 2 คน โดยต้องเปิด HN และระบุข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนังสือ โดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์ร่วมได้ไม่ว่ากรณีใด
  ผู้ป่วยและผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถใช้วงเงินดังกล่าวได้ที่บำรุงราษฎร์ ไวทัลไลฟ์ และเอสเพอรานซ์ (“สถานพยาบาล”)
 3. การให้มูลค่าเงินเพิ่ม แบ่งเป็น
  • วางเงินมัดจำ 500,000 – 999,999 บาท รับมูลค่าเงินเพิ่ม 10%
  • วางเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับมูลค่าเงินเพิ่ม 20%
 4. มูลค่าเงินเพิ่มตามข้อ 3 จะเป็นวงเงินในบัญชีเงินมัดจำของผู้ป่วย และคูปองเงินสด โดยแบ่งลักษณะการใช้ดังนี้
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้คูปองเงินสดเพื่อใช้ในการซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกประเภท รวมถึงการตรวจคัดกรองทุกประเภท เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองสโตรค ตรวจคัดกรองหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น (สิทธิ์นี้สามารถโอนให้ผู้อื่นใช้ได้)
  • 50% ของวงเงินมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นมูลค่าเพิ่มในรูปแบบวงเงิน เพื่อใช้แทนเงินสดในการใช้บริการ
 5. คูปองเงินสดในข้อ 4 สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ไม่สามารถแลกคืนเป็นสด และไม่สามารถให้เงินทอนเป็นเงินสด หรือคูปองเงินสดได้
 6. บำรุงราษฎร์จะตัดวงเงินจากบัญชีเงินมัดจำทุกครั้งหลังมีการรับบริการทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยจะได้ใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบจำนวนการใช้วงเงินทุกครั้ง
 7. ระยะเวลาเปิดบริการรับสมัคร มีระยะเวลา 2 ปี เริ่ม 15 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดการรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2565
 8. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ คือ 2 ปี นับจากวันวางเงินมัดจำแล้ว โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาทุกกรณี
 9. ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยยังมีวงเงินเหลือในบัญชีเงินมัดจำ และได้ระบุผู้มีสิทธิ์ร่วมไว้ 2 คน ให้ถือว่าได้สิทธิ์ในวงเงินที่เหลือคนละกึ่งหนึ่งเท่าๆ กัน
 10. หากมีส่วนลดอื่นใดนอกเหนือจากบัตร Titanium หรือ บัตร Platinum ที่บำรุงราษฎร์ออกให้จากการวางมัดจำนี้ ผู้ป่วยรวมถึงผู้มีสิทธิ์ร่วมสามารถเลือกใช้ส่วนลดได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้

การใช้บริการ

 1. ติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่าน Email: INSBD@BUMRUNGRAD.COM โดยส่งบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน มาให้โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อจัดทำเอกสารสัญญา
 3. รับสิทธิ์มูลค่าเพิ่มตามรายละเอียดข้างต้น โดยสามารถใช้คู่กับโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • 2 ปี นับจากวันมัดจำค่าบริการทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว