บริการคำแนะนำด้านสุขภาพส่วนบุคคล
BLA Health Partner

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกรายมีสิทธิ์ใช้บริการ

 BLA Health Partner

ขอบเขตการบริการ

บริการ BLA Health Partner บริการคำแนะนำด้านสุขภาพส่วนบุคคล

 • บริการข้อมูลสุขภาพทั่วไป
 • บริการข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • บริการให้คำปรึกษาข้อมูลสถานพยาบาล-ดูแลผู้ป่วยขณะพักฟื้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

สิทธิประโยชน์

 • สิทธิประโยชน์สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง BLA Health Partner และก่อน เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ และกรมธรรม์สุขภาพที่มีผลประโยชน์ค่าห้อง –ค่าอาหาร–ค่าบริการพยาบาล–ค่าบริการทางการแพทย์ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อวันขึ้นไป
  รับส่วนลดกรณีส่วนเกินค่าห้องหลังจากประกันตอบกลับความคุ้มครองผ่านกระบวนการ Fax Claim
 • สิทธิประโยชน์สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

บริการตรวจสุขภาพประจำปี
BLA Healthy Plus

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกรายมีสิทธิ์ใช้บริการ

เพราะโรคร้ายเป็นภัยเงียบไม่มีสัญญาณเตือน การตรวจสุขภาพประจำปีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคัดกรองให้เราพบความ ผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถนำไปสู่การรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที “BLA Healthy Plus” ร่วมกับกว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มอบสิทธิ์ในการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

ตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละวัยต้องตรวจอะไรบ้าง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BLA Healthy Plus ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BLA Healthy Plus 2023

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกันหรือ Ecard บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธ์ิ
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้น ๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
 4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
 5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • วันนี้ - 31 มีนาคม 2567