บริการตรวจสุขภาพประจำปี
BLA Healthy Plus

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิต สถานะมีผลบังคับ

เพราะโรคร้ายเป็นภัยเงียบไม่มีสัญญาณเตือน การตรวจสุขภาพประจำปีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคัดกรองให้เราพบความ ผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสามารถนำไปสู่การรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที “BLA Healthy Plus” ร่วมกับกว่า 80 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มอบสิทธิ์ในการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

ตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละวัยต้องตรวจอะไรบ้าง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BLA Healthy Plus ราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BLA Healthy Plus 2023

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกันหรือ Ecard บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Life Club เพื่อรับสิทธ์ิ
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  3. ในกรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ สงวนสิทธิ์คิดค่าบริการของรายนั้น ๆ เต็มจำนวนตามราคาแพคเกจ
  4. สามารถชำระค่าตรวจสุขภาพ ณ จุดบริการของโรงพยาบาล
  5. โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  6. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

  • วันนี้ - 31 มีนาคม 2567