สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำ ปี 2566 (VIP Check Up 2023)

* สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่ชำระเบี้ยประกันต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความใส่ใจแด่ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลผ่านช่องทางตัวแทนและมีเบี้ยประกันต่อปีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้มีการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย อันนำไปสู่การป้องกันการเกิดโรค การรับรู้ความเสี่ยงการเกิดโรค หรือ รับการรักษาดูแลสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพได้ 1 โปรแกรม ตามรายการที่กำหนดในแพคเกจที่ได้รับสิทธิ์ ณ โรงพยาบาลชั้นนำกว่า 115 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท