สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำ ปี 2567

* สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่ชำระเบี้ยประกันต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความใส่ใจแด่ลูกค้าคนสำคัญ ด้วยบริการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพได้ 1 โปรแกรม ตามรายการที่กำหนดในแพคเกจที่ได้รับสิทธิ์ ณ โรงพยบาลชั้นนำกว่า 115 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท