• Cold Stone

เมนู Signature Creation เพียง 79.-

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดง QR Code หรือ Barcode แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
 • ร้าน Cold Stone ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ E-Voucher ที่ได้มาจากการจับภาพหรือบันทึกหน้าจอทุกกรณี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงิน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ E-Voucher ที่ได้มาจากการจับภาพหรือบันทึกหน้าจอทุกกรณี
 • จำกัดสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์
 • จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอย่างอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

โคลด์ สโตน ครีมเมอรี่ ทุกสาขา

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567