• Longdung Cafe

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป

วิธีการใช้สิทธิ์

  • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
  • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2567
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
  • กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

Longdung Cafe

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567