• Mine Care Center

รับส่วนลด 10% บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ บริการดูแลสูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู เริ่มต้น 55,000 บาท/เดือน

 • มีการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ดูแลฟื้นฟูสุขภาพโดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการทำกายภาพบำบัด 2 ครั้งต่อสัปดาห์โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
 • มีบริการด้านโภชนาการอาหารสุขภาพ 3 มื้อต่อวัน โดยนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
 • กิจกรรมสันทนาการ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
 • บริการทำความสะอาดห้องพัก บริการซักรีด
 • วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เช่น สายให้อาหาร, สายสวนปัสสาวะ, และวัสดุอุปกรณ์การทำแผลฯ
 • วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • ราคานี้รวมเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ป่วย พร้อมการเปลี่ยนสายให้อาหาร การเปลี่ยนสายปัสสาวะและการดูแลทำความสะอาดแผลกดทับ*

วิธีการรับบริการ

 • กดรับโค้ดจาก BLA Happy Life Application
 • ติดต่อใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 062-425-5688 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 20.00 น.

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • แจ้งโค้ดที่ได้รับจาก BLA Happy Life Application เมื่อโทรติดต่อใช้บริการที่หมายเลข 062-425-5688 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 20.00 น.
 • ระยะเวลาในการจัดหาเจ้าหน้าที่ พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 1-7 วัน / พื้นที่ต่างจังหวัด ไม่เกิน 10 วัน
 • กรณีให้บริการนอกเขตพื้นที่เมืองของจังหวัดมีค่าเดินทางเพิ่ม 300-700 บาท (โปรดสอบถามผู้ให้บริการ และลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับผู้ให้บริการ)
 • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ก่อนล่วงหน้า 24 ชม. โดยไม่เสียสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้รับบริการอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่สิ้นสุด
 • การให้ข้อมูล ประสานงาน และการให้บริการโดย MiNe Care Center กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการกรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ ระยะเวลาการรับสิทธิ์และใช้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์และใช้บริการ

15 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2567