• Vnine

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

 1. ตรวจประเมินร่างกายและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (BODY CHECK UP &MOVEMENT ANALYSIS ) ฟรี 1 ครั้ง/ท่าน (ปกติ ราคา 990 บาท)
 2. รักษาอาการปวดทั่วไป (PAIN MANAGEMENT)+ตรวจประเมินร่างกาย (BODY CHECK UP) ราคาพิเศษเพียง 990 บาท/ครั้ง สูงสุดจำนวน 5 ครั้ง (ปกติครั้งละ 1,500 บาท)

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • ต้องใช้สิทธิพิเศษทั้ง 2 โปรแกรมในวันเดียวกันเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • ต้องใช้สิทธิพิเศษทั้ง 2 โปรแกรมในวันเดียวกันเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 15 กันยายน 2567