• GYM Monkey
 • เล่นยิมฟรี 1 วัน
 • ทดลองเทรนฟรี กับเทรนเนอร์ส่วนตัว 1 ครั้ง (60 นาที)
 • เมื่อสมัครสมาชิกใหม่แบบรายปี ทางยิมฟรี เทรนเนอร์ให้ 3 ครั้ง และให้ส่วนลดเพิ่มอีก 500 บาท จากราคาขายปกติ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

GYM Monkey 3 สาขา ได้แก่ สาขาสีลม, สาขาราชพฤกษ์, สาขาแจ้งวัฒนะ (สาขาแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567