• ปังอั้ยยะ

รับฟรี ขนมปัง 1 ชิ้น เมื่อซื้อครบ 5 ชิ้น

วิธีการใช้สิทธิ์

  • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
  • รับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยจำกัดการใช้สิทธิ์ได้วันละ 1 สิทธิ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
  • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
  • กดรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยจำกัดการใช้สิทธิ์ได้วันละ 1 สิทธิ์ 
  • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2567
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

ปังอั้ยยะ ทั้ง 16 สาขา

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 ตุลาคม 2567