• Dusit D2 Samyan

Set Dinner สุดพิเศษ เมื่อทานครบ 4 ท่าน จ่ายเพียง 1,500 บาท จากปกติท่านละ 500 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์ที่ Dusit Gourmet, dusitD2 Samyan Bangkok
 • ดีลอาหารค่ำ 4 คอร์ส มีให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. ราคารวมภาษี 7% และค่าบริการ 10% แล้ว
 • เพื่อทำการจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-211-3333 ต่อ 6704 หรืออีเมล์: gourmet.d2sb@dusit.com

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 • ราคานี้รวมภาษีรัฐบาล 7% และค่าบริการ 10%
 • ดีลอาหารค่ำ 4 คอร์ส มีให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.
 • เพื่อทำการจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-211-3333 ต่อ 6704 หรืออีเมล์: gourmet.d2sb@dusit.com
 • รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

Dusit Gourmet, dusitD2 Samyan Bangkok

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567