• แอล ดี ซี เดนทอล คลินิก
  • แอล ดี ซี เดนทอล คลินิก
  • แอล ดี ซี เดนทอล คลินิก
  • แอล ดี ซี เดนทอล คลินิก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • ส่วนลด 15% (ยกเว้นค่าแพทย์) สำหรับทันตกรรมทั่วไป, ค่า X-ray, ค่ายา, ค่าบริการทางการแพทยและสินค้าที่จำหน่ายในศูนย์ฯ
  • ส่วนลด 10% (ยกเว้นค่าแพทย์) สำหรับทันตกรรมจัดฟัน, ใส่ฟันและรากเทียม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

  • 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

ติด ถ.ศรีนครินทร์ ระหว่างแยกลาซาลและเทพารักษ์ เยื้องอาคารเอกไพลิน (ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270)

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์