• Eartone ศูนย์โรคหูและเครื่องช่วยฟัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • Eartone ศูนย์โรคหูและเครื่องช่วยฟัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

  • ฟรีค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านหู และรับส่วนลดค่าตรวจการได้ยิน 15% หรือตรวจการได้ยินฟรีเมื่อซื้อเครื่องช่วยฟัง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆบริษัท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้น ๆ กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

  • 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์ ชั้น 1 ใกล้สถานี BTS เอกมัย

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์