• Bleu Home Kitchen 1
 • Bleu Home Kitchen 2
 • Bleu Home Kitchen 3
 • Bleu Home Kitchen 4
 • Bleu Home Kitchen 5

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

 • ส่วนลด 5% เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 500 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลา

 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ที่อยู่

11/35 ซอยกรุงเทพฯนนท์ 56 ถนนกรุงเทพฯนนท์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์