3 ขั้นตอน บริหารเงินโบนัส
 

ช่วงปลายปีแบบนี้ มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต่างพยายามเร่งทำผลงานเพื่อจะได้เงินโบนัส แต่ก็เป็นที่รู้กันว่า โบนัส เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เป็นค่าแรงจูงใจพิเศษที่ “ทำมาก ได้มาก ทำน้อย ได้น้อย”

​เมื่อเงินโบนัสไม่ใช่รายได้ประจำ ตรงนี้คือจุดที่ทำให้หลายคนเดินเกมการเงินผิดพลาด ด้วยความคิดที่ว่า “ขอซื้อความสุขให้ตัวเองบ้าง” สุดท้ายโบนัสก็หมดไป ถ้ามีหนี้ หนี้ก็มีเท่าเดิม ถ้ามีเงินออม เงินออมก็ไม่เพิ่ม จึงต้องปรับมุมมองที่มีต่อเงินโบนัส และวางแผนการเงินโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ซึ่งวิธีการบริหารเงินโบนัสให้ออกดอกออกผลเป็นรายได้ที่ยั่งยืนนั้น แบ่งเป็นการลงมือทำ 3 ขั้นตอนง่ายๆ คล้ายปลูกต้นไม้ ดังนี้

 
3 ขั้นตอน บริหารเงินโบนัส 3 ขั้นตอน บริหารเงินโบนัส 3 ขั้นตอน บริหารเงินโบนัส

ขั้นแรก
เตรียมดินและปุ๋ย
โดยการแบ่งเงินโบนัสไปเก็บออม และชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง

ภารกิจทั้งสองมีความสำคัญเทียบเท่ากัน เพราะการออมเงินคือเบาะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน คุณจึงต้องมีเงินออมเท่าเงินเดือน 6 เดือน เป็นอย่างตํ่า ส่วนการชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงคือการลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว ในขณะเดียวกันก็ควรหาทางลดเงินต้นของหนี้ดอกเบี้ยสูงไปพร้อมกัน

ขั้นต่อมา
หว่านพืชหวังผล
โดยการนำเงินโบนัสไปลงทุนในทรัพย์สิน หรือสร้างธุรกิจ

ในระหว่างที่คุณเก็บออมและชำระหนี้ ควรศึกษาช่องทางการลงทุน เพื่อให้เงินของคุณเพิ่มพูนไปพร้อมความฉลาดทางการเงิน เมื่อคุณเติมเงินออมและลดยอดหนี้ได้แล้ว เงินโบนัสในปีถัดไปก็จะถูกใช้เพื่อการลงทุนในหุ้นกองทุนรวม ทองคำ พันธบัตร หรือเริ่มต้นทำธุรกิจที่คุณวางแผนไว้

ขั้นตอนสุดท้าย
ดูแลรักษาและต่อยอด
โดยการนำเงินโบนัสไปลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินชนิดอื่น

หากคุณวางไข่ในตะกร้าใบเดียวก็มีโอกาสที่ไข่จะแตกทุกฟองหากตะกร้านั้นตก ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรกระจายการลงทุนไปที่ทรัพย์สินชนิดอื่นบ้าง หากคุณสะสมทองอยู่แล้ว ก็ลองมองช่องทางของการออมในหุ้น หรือพันธบัตร หรืออาจสะสมเงินโบนัสก้อนใหญ่เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมก็ได้


 

สิ่งสำคัญของทั้ง 3 ขั้นตอน คือห้ามนำเงินโบนัสไปใช้ร่วมกับรายจ่ายประจำวัน เนื่องจากรายจ่ายประจำวันควรบริหารจากรายได้ประจำหรือเงินเดือน สำหรับเงินที่จะใช้ท่องเที่ยวพักผ่อน ควรมาจากการวางแผนเก็บเงินตลอดทั้งปี โดยในแต่ละปีที่ได้รับโบนัส คุณควรโฟกัสภารกิจขั้นแรกให้จบโดยเร็ว จากนั้นเมื่อคุณได้ลงมือทำขั้นต่อไป คุณจะพบว่า เงินโบนัสที่คุณนำไปลงทุนจะสร้างผลตอบแทนให้คุณได้ในรูปแบบของรายได้ประจำอีกทางหนึ่ง @TheMoneyMechanic

 

บทความที่เกี่ยวข้อง