• MyNurz

รับส่วนลด 10% บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน - โรงพยาบาล

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ บริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่บ้าน และโรงพยาบาล

 • รับส่วนลดค่าบริการ 10% สำหรับอัตราค่าบริการ 12 ชั่วโมง ได้แก่
  บริการพยาบาลวิชาชีพ (RN) ราคา 4,200 บาท/เวร
  บริการผู้ช่วยพยาบาล (PN) ราคา 2,800 บาท/เวร
  บริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) ราคา 2,300 บาท/เวร
  บริการกายภาพบำบัด (PT) ราคา 2,500 บาท/ครั้ง
 • รับส่วนลดค่าบริการ 10% สำหรับอัตราค่าบริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่
  บริการพยาบาลวิชาชีพ (RN) ราคา 5,500 บาท/เวร
  บริการผู้ช่วยพยาบาล (PN) ราคา 3,800 บาท/เวร
  บริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) ราคา 2,800 บาท/เวร
  บริการกายภาพบำบัด (PT) ราคา 2,500 บาท/ครั้ง

วิธีการรับบริการ

 • กดรับโค้ดจาก BLA Happy Life Application
 • ติดต่อใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 02-113-5688 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 20.00 น.

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • แจ้งโค้ดที่ได้รับจาก BLA Happy Life Application เมื่อโทรติดต่อใช้บริการที่หมายเลข 02-113-5688 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 20.00 น.
 • ระยะเวลาในการจัดหาเจ้าหน้าที่ พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 1-7 วัน / พื้นที่ต่างจังหวัด ไม่เกิน 10 วัน
 • กรณีให้บริการนอกเขตพื้นที่เมืองของจังหวัดมีค่าเดินทางเพิ่ม 300-700 บาท (โปรดสอบถามผู้ให้บริการ และลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับผู้ให้บริการ)
 • สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ก่อนล่วงหน้า 24 ชม. โดยไม่เสียสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้รับบริการอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ
 • การให้ข้อมูล ประสานงาน และการให้บริการโดย บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการกรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์และใช้บริการ

15 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2567