• AIIZ

รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์

รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • สงวนสิทธิ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้าน AIIZ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่ลดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถเปลี่ยนสินค้าได้แต่ไม่สามารถคืนสินค้าหรือคืนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการกรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567