• Asia Society Fitness

รับสิทธิ์เล่นฟรี 3 วัน พร้อมสิทธิพิเศษ สมัครสมาชิก 1 เดือน ราคา 1,199 (จากราคาปกติ 2,500 บาท)

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

 1. Club House ราษฎร์บูรณะ (สุขสวัสดิ์ 27)
 2. CW Tower รัชดา (ชั้น 2 cw tower)
 3. Lotus ปิ่นเกล้า (ชั้น 4)
 4. Lotus บางแค (ชั้น 3 Food court)
 5. Lotus สุขาภิบาล3

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 30 กันยายน 2567