• Proclean

ส่วนลดล้างรถ 100 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • Code ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะบริการล้างรถ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมล้างรับประกัน 72 ชม.

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
 • จำกัด 5 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • จำนวนจำกัด 500 สิทธิ์
 • Code ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะบริการล้างรถ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมล้างรับประกัน 72 ชม.
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2567
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

ศูนย์โปรคลีนทุกสาขา

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 30 กันยายน 2567