• Pekoe Creperie & Tea

ส่วนลด 10 บาท สำหรับซื้อเครปหรือเครื่องดื่มมูลค่า 50 บาท ขั้นไป

วิธีการใช้สิทธิ์

  • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
  • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และแสดงสิทธิ์ให้แก่พนักงาน
  • ส่วนลดสามารถใช้สำหรับซื้อเครปหรือเครื่องดื่มมูลค่า 50 บาท ขั้นไปเท่านั้น
  • กดรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2567
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

Pekoe Creperie & Tea ทุกสาขา

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ – 30 กันยายน 2567