• บริการรถยนต์ไปส่ง หรือ รับกลับ เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล Driving Home

บริการรถยนต์ไปส่งหรือรับกลับ เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sapphire รับ 2 สิทธิ์/ปี

พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ภูเก็ต

วิธีการใช้สิทธิ์

 • นำโค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จองใช้สิทธิ์ผ่านเบอร์ 02 099 0888 หรือ E-mail: rez@limousinethailand.com บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS
 • สํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนวันเวลานัดหมาย โดยไม่เสียสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก BLA Happy Life Club : Indigo ระดับ Sapphire และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ เพื่อนำโค้ดติดต่อรับบริการที่เบอร์ 02 099 0888 E-mail: rez@limousinethailand.com หรือ @limousineexpressth บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS)
 • บริการรถยนต์ไปส่ง หรือ รับกลับ โดยรถยนต์ Toyota Camry
 • กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนวันเวลานัดหมาย โดยไม่เสียสิทธิ์
 • รถยนต์ไปส่ง หรือ รับกลับ สามารถรอรับได้ไม่เกิน 30 นาที และจำนวนผู้เดินทางต้องไม่เกิน 3 ท่านพร้อมสัมภาระ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์บริการรถยนต์ไปส่ง หรือ รับกลับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • พื้นที่ให้บริการสำหรับจุดรับ-ส่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม เชียงใหม่ ภูเก็ต
 • บริษัทรับผิดชอบค่าบริการรถยนต์ไปส่ง หรือ รับกลับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้เอาประกันภัยชำระโดยตรงกับทางผู้ให้บริการ
 • การให้ข้อมูลและประสานงานการให้บริการโดย Limousine Express กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาคลิ๊กลิ้งก์ด้านบน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

ภายใน 31 ธันวาคม 2567

ดูข้อมูลเพิ่มเติม