• Dusit D2 Samyan

มา 4 จ่าย 3 ท่าน Breakfast Buffet ที่ dusitD2 Samyan จากราคาปกติ 2,400 บาท เหลือเพียง 1,800 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์ที่ Dusit Gourmet, dusitD2 Samyan Bangkok
 • ดีลบุฟเฟ่ต์อาหารเช้านี้จะมีให้บริการในเฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 6:30 น. ถึง 10:00 น ราคารวมภาษี 7% และค่าบริการ 10% แล้ว
 • ไม่มีการรับการจองโต๊ะล่วงหน้า บริการจะถูกจัดให้สำหรับผู้ที่มารับบริการก่อนเท่านั่น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 • ราคานี้รวมภาษี 7% และค่าบริการ 10% แล้ว
 • ดีลบุฟเฟ่ต์อาหารเช้านี้จะมีให้บริการที่ Dusit Gourmet, dusitD2 Samyan Bangkok ในเฉพาะวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ เวลา 6:30 น. ถึง 10:00 น.
 • ไม่มีการรับการจองโต๊ะล่วงหน้า บริการจะถูกจัดให้สำหรับผู้ที่มารับบริการก่อนเท่านั่น
 • รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

Dusit Gourmet, dusitD2 Samyan Bangkok

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567