• นายอินทร์

ส่วนลด 150 บาท สำหรับซื้อหนังสือขั้นต่ำ 750 บาท

วิธีการใช้สิทธิ์

 • รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงแก่พนักงานเพื่อรับสิทธิ์
 • ใช้ได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ใช้ได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Account ต่อ 1 เดือน (จำกัด 6 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ตลอดแคมเปญ)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • กรุณากดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงิน
 • สิทธิ์ใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2567
 • ใช้ได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ใช้ได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 Account ต่อ 1 เดือน (จำกัด 6 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ตลอดแคมเปญ)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

สาขาที่ร่วมรายการ

นายอินทร์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567