กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับสากล Asia's Best Employer Brand Awards 2022 สุดยอดองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2022-09-05T00:00:00Z
     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าคว้าอีก 1 รางวัล จากเวทีระดับเอเชีย Asia's Best Employer Brand Awards 2022 สุดยอดองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น สะท้อนถึงความสำเร็จอีกขั้นในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต
     นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิต รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นับเป็นก้าวต่อที่สำคัญจากความสำเร็จในระดับประเทศในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้มีการผสมผสานวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการส่งเสริมบุคลากรโดยพัฒนาสมรรถนะที่ใช้ในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปรับโครงสร้างการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองผ่านการได้รับการยอมรับ ความท้าทายของงานที่รับผิดชอบและความสุขจากการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองหาจากการทำงาน”
     รางวัล Asia's Best Employer Brand Awards 2022 ที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรจากความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วน สู่รางวัลในเวทีระดับสากล โดยในปีนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลองค์กรนายจ้างดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในสาขา Best Employer Brand Award จากสถาบัน Employer Branding Institute ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย World HRD Congress ประเทศอินเดีย ในงาน ASIA'S BEST EMPLOYER BRAND AWARDS ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม PAN PACIFIC ประเทศสิงคโปร์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศระดับเอเชียใน 38 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังได้รับรางวัล TOP MOST HR LEADERS of ASIA 2022 พิจารณาคัดเลือกโดย The World Federation of HR professionals จากงานในครั้งนี้ด้วย
​     รางวัลด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนแห่งความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร ในการเป็นพลังขับเคลื่อนให้กรุงเทพประกันชีวิตเป็นองค์กรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีส่วนช่วยให้สามารถดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ในองค์กร ให้พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ