กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital Insurance ครบวงจร

2023-03-29T00:00:00Z

     กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทอง จากกิจกรรม NCSA Cyber Safety Certificates 2022 โดยมีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและผ่านการประเมินระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ International Telecommunication Union: ITU

     กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้การรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO 27001: 2013 Information Security Management System) และมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO 27701: 2019 Privacy Information Management System) จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ของบริษัท เพื่อมอบการบริการผ่านระบบดิจิทัลที่สะดวกปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า พาร์ทเนอร์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital Insurance อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ