นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมกับนายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานจัดงานวันประกันแห่งชาติประจำปี 2558 ทีมผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาด เพื่อลดภาวะขาดแคลนโลหิต และเป็นหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสังคมที่จัดขึ้นทุกปีเนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้