ซึ่งในปีนี้กรุงเทพประกันชีวิตได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยสนับสนุนการจัดงาน และการแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุนทีมแข่งเรือยาวเขลางข์นคร จ.ลำปาง ประเภท 40 ฝีพาย และในปีนี้ได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาทให้กับทีม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับฝีพายได้มีความอุ่นใจ ไร้กังวล และพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตลอดการแข่งขันในครั้งนี้และตลอดการแข่งขันทั้งปี นอกจากนี้ยังสนับสนุนทีมแข่งเรือยาวพรหมประทานและทีมพรเมธี ประเภท 30 ฝีพายอีกด้วย
โดยในงานได้นำทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพประกันชีวิต มาอำนวยความสะดวกตั้งบูธบริการน้ำดื่ม แจกหมวก พัด และผ้าเย็น เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานตลอดทั้งสองวัน