ศิลปวัฒนธรรม


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสืบสานประเพณี

2016-10-10T00:00:00Z
     ร่วมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผักกับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ ตามปฏิทินจีนของทุกๆ ปี ประเพณีถือศีลกินผักนี้เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนนับถือมาอย่างช้านาน เพื่อเป็นการรักษากาย วาจา ใจของตนให้บริสุทธิ์ และขจัดเคราะห์ภัยทั้งหลาย งานในปีนี้จัดอย่างคึกคักยิ่งใหญ่เหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2559
​     ในปีนี้กรุงเทพประกันชีวิต และตัวแทน ส่งมอบความสุขต้อนรับนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวใต้ มอบผ้ากันเปื้อน เต็นท์ ร่ม ข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้แก่ ศาลเจ้ากวนอูนาบอน ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มบุญ อิ่มเจ อย่างมีความสุขตลอดเทศกาลถือศีลกินผักนี้
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ