กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนเยาวชนไทยที่ขาดแคลน ให้เข้าถึงการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ผ่านโครงการ 40 ปีแห่งการให้

2022-09-12T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต เป็นตัวแทน มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมส่งมอบให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ ให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนและทบทวนบทเรียน ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย ผ่านโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล โดยมี นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทิสโก้ เป็นตัวแทนรับมอบเงินในครั้งนี้

     ทั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิต และ กลุ่มทิสโก้ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันคือ ต้องการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนไทย

     สำหรับโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9 โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ