กรุงเทพฯ – ทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยกทีมให้บริการวางแผนทางการเงินแก่ชาวหาดใหญ่เน้น “วางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน กู้ ออม หรือทำประกัน” เสนอแนวคิด “ชีวิตออกแบบได้” เพื่อก้าวสู่เป้าหมายชีวิตที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง โดย นายนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพร้อมทีมผู้บริหารภาคใต้ ร่วมกิจกรรมในงาน Money Expo Hatyai 2014