บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานเสวนาเรื่อง "ชีวิตออกแบบได้ ด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน" 
โดยมี คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาด ร่วมกับบลจ.บัวหลวง 
โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกล่าวถึงกรณีศึกษา
ชีวิตจริง เพื่อแนะแนวทางการวางแผนการเงินให้กับ คุณสรรเสริญ สันติพงษ์สกุล (ซ้ายสุด) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย