กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

2023-12-26T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้าย) รับมอบรางวัลชมเชยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมภาคเอกชน Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) ผู้มอบแทนนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และองค์กรที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

     กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย รางวัล Prime Minister Awards: Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลใส่ใจความปลอดภัย ในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ