มีโรคประจำตัว สามารถทำประกันสุขภาพได้หรือไม่

​การทำประกัน คือการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันและผู้ซื้อประกันในการยอมรับความเสี่ยงระหว่างกัน และโรคประจำตัวของผู้ซื้อประกันนั้น คือ ความเสี่ยงที่บริษัทประกันจะต้องยอมรับหากบริษัทนั้นรับประกันไปเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น การที่มีโรคประจำตัวอาจทำให้การสมัครทำประกันนั้นทำได้ยากขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่า...โรคประจำตัวบางอย่าง อาจจะไม่ได้มีผลต่อการรับประกันเลยก็เป็นได้

โรคประจำตัวที่ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น ภูมิแพ้เล็กน้อย กรดไหลย้อน จะไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกันด้านชีวิต โรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด์ จะมีผลต่อการพิจารณารับประกันด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณารับประกันในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโรคที่เป็นและการปฏิบัติตัวของผู้สมัครทำประกัน

ยิ่งโรคนั้นควบคุมได้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงผู้สมัครทำประกันเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้ความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพลดลง
แต่หากโรคนั้นควบคุมได้ไม่ดี เริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ หรือ ผู้สมัครทำประกันนั้นไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ความเสี่ยงนั้นเพิ่มขึ้น

ดังนั้นการพบแพทย์ตามคำแนะนำ และดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีตลอดเวลา ถึงแม้จะมีโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันได้นะครับ​

ขอบคุณข้อมูล : นพ. คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์บริการการแพทย์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 
×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.