ประกันสุขภาพสูงวัย เลือกอย่างไรให้ประหยัดค่าเบี้ย

ประกันสุขภาพสูงวัย เลือกอย่างไรให้ประหยัดค่าเบี้ย

การทำประกันสุขภาพสำหรับคนวัยหนุ่มสาว อาจจะไม่ได้พบปัญหามากนัก ในเรื่องของเบี้ยประกัน แต่หากเริ่มทำประกัน ตอนที่อายุมากแล้ว จะพบว่าเบี้ยประกันนั้นอาจจะสูงเกินความสามารถของผู้ชำระเบี้ยแทนได้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่ที่ทำให้เข้าไม่ถึงประกันสุขภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้มีทางออก
ท่านทราบหรือไม่ว่า แบบของประกันสุขภาพมีแบบที่เบี้ยถูก แต่ความคุ้มครองเท่าเดิมด้วย นั่นคือแบบประกันที่เรียกว่า

  1. Deductible หรือ แบบประกันที่ความรับผิดชอบส่วนแรก
  2. Copayment หรือ แบบประกันที่มีส่วนร่วมจ่าย

สองแบบนี้ต่างกันอย่างไร
Deductible เป็นการร่วมจ่ายส่วนแรกที่คงที่ แล้วแต่แบบประกันที่ได้ตกลงกัน เช่น ต้องจ่าย 2,000 บาท ทุกครั้งที่มีการนอนโรงพยาบาล

ส่วน Copayment คือการร่วมจ่ายเป็น % ที่คงที่ เช่น ยอดค่ารักษาพยาบาลคือ 100,000 บาท แบบประกันมี Copayment 20% แปลว่า ผู้ที่ถือกรมธรรม์ต้องร่วมจ่าย 20,000 บาทในการนอน โรงพยาบาลครั้งนี้

ซึ่งแบบประกันทั้งสองแบบนี้ ทำให้ค่าเบื้ยประกันสามารถลดลงได้ 20-30% เลยทีเดียว ทำให้สามารถเข้าถึงประกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิต เรามีแบบประกัน deductible คือ บีแอลเอ สภ.2011 นั่นเอง

×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.