นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายต่อคืนเท่าไร

​สุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่หากเราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและต้องนอนพักในโรงพยาบาล สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการรักษาพยาบาล การสร้างความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
 

ค่าใช้จ่าย VS ความคุ้มครอง

เมื่อตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพให้กับตัวเราหรือคนในครอบครัวของเรา อะไรคือปัจจัยที่เราใช้ในการตัดสินใจเลือกแบบประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเราบ้าง เรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพ และเรื่องของความคุ้มครองที่เราได้รับจากประกันสุขภาพเป็นสองเรื่องหลักที่เราต้องตัดสินใจเลือก แบบประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองสูงย่อมจะมีค่าใช้จ่ายทางด้านเบี้ยประกันที่สูงตามไปด้วยตามระดับของความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น จนบางทีเราต้องเลือกแบบประกันสุขภาพเท่าที่เราพอใจจะจ่ายหรือสามารถจ่ายเบี้ยประกันได้
 

เหมาจ่ายแล้ว...เพียงพอจริงหรือ?

ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายเป็นแบบประกันสุขภาพที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทประกันต่าง ๆ ได้พัฒนาแบบประกันใหม่ ๆ ที่มีเบี้ยประกันต่ำกว่าเดิม โดยที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นกว่าเดิม แต่หากสังเกตจะพบว่าความคุ้มครองบางด้านจะถูกกำหนดเงื่อนไขหรือเพดานไว้ ทำให้ผู้ทำประกันยังคงมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ที่ค่าใช้จ่ายรวมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้เกินวงเงินความคุ้มครอง
 
ตัวอย่างเช่นค่าห้องพักโรงพยาบาลที่แบบประกันสุขภาพต่าง ๆ มักกำหนดวงเงินไว้ชัดเจน เมื่อเราทำประกันสุขภาพไปสักระยะจะพบว่าค่าห้องพักโรงพยาบาลที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้วงเงินค่าห้องพักที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น จนทำให้หลายคนไม่สามารถเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการได้
 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
 
จะดีหรือไม่...ถ้าเรามีความคุ้มครองด้านสุขภาพ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลที่สูงเพียงพอ แต่ยังครอบคลุมถึงค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าเราจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอะไรเราก็จะได้รับความคุ้มครองสำหรับค่าห้องพักเดี่ยวในโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยไม่มีวงเงินค่าห้องพักโรงพยาบาลต่อวันเป็นจำนวนเงินคงที่ตายตัวไปตลอดความคุ้มครองของเรา และที่สำคัญมีค่าเบี้ยประกันที่ไม่สูงจนเกินไป
 
ด้วยตระหนักถึงความต้องการของผู้ทำประกันที่ต้องการความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาแบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมความต้องการของแต่ละคน โดยเฉพาะแบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูง สามารถเลือกได้หลากหลายแผนตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน และยังครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ หมดกังวลเรื่องส่วนเกินค่าห้อง ค่ารักษา รวมถึงการมีทางเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการสุขภาพอื่นอยู่แล้ว สามารถจ่ายเบี้ยลดลงโดยเติมเต็มความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ

หมายเหตุ :
  • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึงค่าห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาล
  • ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ค่าใช้จ่ายส่วนแรกของการรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการด้านสุขภาพจากองค์กร / ประกันสุขภาพอื่น โดยค่าใช้จ่ายที่เกินจากส่วนแรกนี้ ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครอง​​
×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.