สุขภาพ

หยุดยาวนี้ มั่นใจได้ทุกที่ทั่วไทย อุ่นใจตลอดเทศกาล กับบริการฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline จากกรุงเทพประกันชีวิต และเครือโรงพยาบาล BDMS

เหตุฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือจากภัยพิบัติ หากประสบเหตุฉุกเฉินเหล่านี้จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญมารับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุเพื่อส่งสถานพยาบาล เราอาจเคยได้ยินเบอร์ติดต่อสายด่วน 1669 ของศูนย์เอราวัณ ที่ประชาชนสามารถโทรเข้าไปเพื่อขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจากศูนย์รับแจ้งเหตุ ในการประสานงานให้รถโรงพยาบาลหรือรถกู้ชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไปรับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ โดยทุกคนมี “สิทธิ UCEP” (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤติ หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สำหรับ 6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้แก่

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
 4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่อง
 6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ

บางคนเลือกที่จะติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง เพียงแต่ต้องทราบว่ามีโรงพยาบาลใดอยู่ใกล้เคียง และต้องทราบหมายเลขติดต่อโรงพยาบาล ซึ่งในยามที่เกิดปัญหาเจ็บป่วยฉุกเฉินเรื่องเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและเสียเวลาที่มีค่าในการหาข้อมูล

กรุงเทพประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจประสบในยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงได้ร่วมมือกับเครือโรงพยาบาล BDMS ที่มาโรงพยาบาลและพันธมิตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้บริการเรียกรถฉุกเฉิน ผ่าน BLA Medevac Hotline หมายเลข 02-777-8900 เพื่อเรียกรถพยาบาลพร้อมทีมช่วยเหลือเข้าให้การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลในเครือของ BDMS ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่อยู่ใกล้จุดประสบเหตุที่สุด จะรับหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุด ให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

ขั้นตอนการใช้บริการ BLA Medevac Hotline 02-777-8900

 1. ติดต่อ BLA Medevac Hotline ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ โทร. 02-777-8900 หรือ ติดต่อผ่านปุ่ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” บนแอปพลิเคชัน BLA Happy Life แล้วโทรออก
 2. ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของ BMDS เป็นผู้ให้บริการเบื้องต้นโดยทีมแพทย์ - พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หากจำเป็นจะประสานงานการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
 3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS จนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care ดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้ายโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกใช้บริการรถฉุกเฉิน BLA Medevac Hotline โทร 02-777-8900

ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ของลูกค้า

หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินก็สามารถชำระโดยตรงกับทางโรงพยาบาล ความคุ้มครองของแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นดังนี้

 1. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สภ. , สภ.2, สุขภาพ(พิเศษ), สุขภาพ(พิเศษ50), สุขภาพ 2011, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์, บีแอลเอ เฮลธ์พลัส (ช่องทางตัวแทน, ช่องทางโบรกเกอร์), สุขภาพผู้ป่วยในเหมาจ่าย
  คุ้มครองค่ารถพยาบาลที่ไปหรือมา เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ไม่เกินกว่าอัตราผลประโยชน์ค่าห้อง อาหารต่อหนึ่งวันสำหรับการเข้าพักรักษา โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 2. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (ช่องทางตัวแทน, ช่องทางธนาคารทิสโก้), บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
  คุ้มครองค่าธรรมเนียมรถพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยคุ้มครองอยู่ในหมวดผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน
 3. ประกันผู้ป่วยนอก (OPD), อบ3 และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละแผนความคุ้มครอง
 4. ลูกค้าประกันกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล
  คุ้มครองค่ารถพยาบาลฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันกลุ่ม

ความร่วมมือในการให้บริการดี ๆ แบบนี้ระหว่างกรุงเทพประกันชีวิต และกลุ่มโรงพยาบาลเครือ BDMS จะช่วยให้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคน อุ่นใจในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างถิ่นทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ก่อนออกเดินทางเพียงตรวจสอบรายละเอียดของแบบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่เรามี และดาวน์โหลด BLA Happy Life application เท่านี้คุณก็จะมี BLA Medevac Hotline เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

ตรวจสอบเส้นทาง เลี่ยงสถานที่ยอดนิยม กำหนดค่าใช้จ่าย มีเบอร์ฉุกเฉินติดไว้ ประกันอุบัติเหตุต้องมี

สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ยังไม่มีความคุ้มครองการรักษาพยาบาล สามารถเลือกทำความคุ้มครองด้วยแบบประกันสุขภาพ อาทิ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ และ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่มีผลประโยชน์การรักษาแบบฉุกเฉิน หรือจะทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อาทิ พีเอ อุ่นใจรัก ก็จะได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของแบบประกันอีกด้วย

สงวนลิขสิทธิ์บทความและเนื้อหาโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง

 1. https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights_emergency_patients
×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.