กรุงเทพประกันชีวิต ภูมิใจที่ได้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ตามปณิธานสูงสุดขององค์กรคือ “เพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าของคนไทย” 

​บริษัทขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของบริษัทกว่า 514 ท่าน ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ที่จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เพราะความสำเร็จของทุกท่านคือความภูมิใจของกรุงเทพประกันชีวิต การทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ตลอดจนความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิตยืนยันที่จะทุ่มเทเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตัวแทนและพนักงานทุกท่าน เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกท่าน ได้มอบให้แก่กรุงเทพประกันชีวิตตลอดไป