ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


ปกป้องทรัพย์สินทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วน

ให้ความคุ้มครองตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เครื่องจักร รวมถึงสต็อกสินค้า จากภัยไม่คาดคิด ทั้งไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยาน ภัยจากควัน และภัยน้ำท่วม ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์