สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบท้ายฆาตกรรมจลาจล (ฆจ.)

เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ เลือกได้ตามใจ คุ้มครองชีวิต/สูญเสียอวัยวะ

เพิ่มความมั่นใจให้ชีวิตหมดห่วงกับสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.) และบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล (ฆจ.) ดูแลทุกเรื่องอุบัติเหตุ พร้อมคุ้มครองชีวิตพิเศษ กรณีฆาตกรรมหรือภัยจากการจลาจล จ่ายค่ารักษาตามจริง เพื่อคุณพร้อมใช้ชีวิตประจำวันอย่างสบายใจ

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-64 ปี สำหรับ อบ.1 และ อบ.3 อายุ 15-64 ปี สำหรับ อบ.2
  • ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
  • เน้นเรื่องชดเชยเงินค่ารักษาตัว อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตามจริง (อบ.3)

สบายใจได้ทุกวัน เมื่อมีหลักประกันคอยคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ