ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก


มั่นคงและมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง ในขณะปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์