ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


คุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มั่นใจที่ลงทุนไปไม่เสียเปล่า

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คุณได้ลงทุน จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ไฟเกินกำลัง การโจรกรรม รวมถึงลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ และอุบัติเหตุอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์