ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล


ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ในอาณาเขตประเทศไทย

  • ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN

คุ้มครองคุ้มค่า ในการชดเชยค่าใช้จ่าย

เบาใจกับค่ารักษาพยาบาล กับประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN คุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งกรณีเป็นคนไข้ในและคนไข้นอก พร้อมรับผลประโยชน์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์