ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง


เครื่องจักรปลอดภัย จากภัยไม่คาดคิด

คุ้มครองเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อันมีผลมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์