ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร


คุ้มครองภัยที่ไม่คาดคิดจากการติดตั้งเครื่องจักร

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุต่อเครื่องจักรขณะติดตั้ง ทั้งในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง อันมีผลมาจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ระเบิด ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์