ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยสำหรับเงิน


คุ้มครองเงินคุณ อุ่นใจทุกเวลา

ให้ความคุ้มครองเงินคุณจากการถูกโจรกรรม หรือจี้ปล้น ทำให้สูญเสีย และเสียหายต่อ

  • เงินที่เก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย
  • เงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน
  • เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
  • เงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
  • ตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย และตัวอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์