ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง


ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

  • การประกันภัยการเดินทางในประเทศ Travel Accident Insurance
  • การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Comprehensive Travel Accident Insurance

เดินทางได้อย่างสบายใจ ทุกที่ทุกเวลา ทั่วประเทศ

สบายใจกับประกันภัยการเดินทางในประเทศ TA คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วประเทศ

เดินทางไกล มั่นใจได้ตลอดเส้นทาง

เดินทางไกลหรือบ่อยแค่ไหน ก็มั่นใจได้ กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA คุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อธุรกิจสัมมนา หรือพักผ่อน มีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ชดเชยเงินระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว ฯลฯ พิเศษกว่าด้วยความคุ้มครองให้บุตรที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์