ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยตัวเรือ


คุ้มครองตัวเรือ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุขณะออกเรือ เช่น เรือจมจากพายุพัด ไฟไหม้ เรือชนกัน หรือชนหินโสโครก ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์